Important!

Aquests tests són només  orientatius. Evidentment s’han de realitzar les proves optomètriques pertinents per tal de poder determinar quin és el problema. Els tests estan calculats per a una resolució mínima de pantalla de 800*600 pixels.