Test d'Amsler  
 

Aquest test ens ajuda a saber si tenim alguna mena de problema a la màcula -part central de la retina-.
Per portar-lo a terme ens hem de tapar un ull i mirar el punt central a una distància de 35 cm. Posteriorment repetim l’operació amb l’altre ull.

 
 
 

Si aprecieu que les línies no són rectes o estan interrompudes, absència del punt negre o d’altres parts de la xarxa, acudiu a un oftalmòleg.